Ολιγομελή τμήματα - Μεντής Φροντιστήριο

Σε αντίθεση με την συγκριτική πλειοψηφία των φροντιστηρίων, τα εκπαιδευτήρια Μεντής είναι τα μόνα που έχουν 6μελές όριο στον αριθμό μαθητών ανά τμήμα σε όλες τις τάξεις Λυκείου & Γυμνασίου. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται το εκπαιδευτικό έργο του συναδέλφου κι αυξάνεται εκθετικά ο χρόνος που δύναται α αφιερώσει ο καθηγητής σε κάθε μαθητή. Επίσης επιτυγχάνεται πολύ μεγαλύτερη ομοιογένεια!