Θέματα διαγωνισμάτων - Μεντής Φροντιστήριο

Τα παρακάτω διαγωνίσματα συνίστανται για εξάσκηση όλων των μαθητών Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Μονοδιάστατοι πίνακες, χωρίς ταξινόμηση (Δεκέμβριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Επίκουρος Επιστολή στον Μενοικέα & Αισχίνης κατά Τιμάρχου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Αριστοτέλης Πολιτικά, Νικομάχεια & Ανδοκίνης περί των Μυστηρίων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Κεφάλαια 1 εως 5

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΕΚΦΡΑΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3

Σεπτέμβριος & εντεύθεν

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

19ος αιώνας - Χειραφέτηση - Προσφυγικό

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Κρούσεις - Ταλαντώσεις - Ηλεκτρομαγνητισμός - Ρευστά

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Εφ' όλης της ύλης, χωρίς ολοκλ. λογισμό (Ιανουάριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Προσομοίωσης, εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Προσομοίωσης, εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Προσομοίωσης εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3 (ΕΠΑΛ)

Προσομοίωσης εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Προσομοίωσης εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Προσομοίωσης, εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΔΕ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1 (ΕΠΑΛ)

Προσομοίωσης, εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 4

Κεφάλαια 1-2 (Σεπτέμβριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Οι πραγματικοί αριθμοί (Δεκέμβριος & εντεύθεν)