Θέματα διαγωνισμάτων - Μεντής Φροντιστήριο

Τα παρακάτω διαγωνίσματα συνίστανται για εξάσκηση όλων των μαθητών Λυκείου & Γυμνασίου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Μονοδιάστατοι πίνακες (Σεπτέμβριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Επίκουρος Επιστολή στον Μενοικέα & Αισχίνης κατά Τιμάρχου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Αριστοτέλης Πολιτικά, Νικομάχεια & Ανδοκίνης περί των Μυστηρίων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3

Κεφάλαια 1 έως 15

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 4

Σεπτέμβριος & εντεύθεν

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 5

Ιανουάριος & εντεύθεν

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

19ος αιώνας - Χειραφέτηση - Προσφυγικό

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Προσομοίωσης, εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Κρούσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Κρούσεις - Ταλαντώσεις - Ηλεκτρομαγνητισμός - Ρευστά

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3

Κρούσεις - Ταλαντώσεις - Ηλεκτρομαγνητισμός - Στερεό - Κύματα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 4

Προσομοίωσης, εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 5

Κρούσεις - Ταλαντώσεις - Ηλεκτρομαγνητισμός - Στερεό

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 6

Κρούσεις - Ταλαντώσεις - Στροφική κίνηση - Μηχανικά - Κύματα - Μαγνητικό πεδίο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Εφ' όλης της ύλης, χωρίς ολοκλ. λογισμό (Δεκέμβριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Διαφορικός Λογισμός (Νοέμβριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3

Σχεδόν εφ' όλης τη ύλης (Ιανουάριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Κεφάλαιο 2 (Β' τεύχος)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Προσομοίωσης, εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Κεφάλαια 1 εως 5

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Προσομοίωσης εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3 (ΕΠΑΛ)

Προσομοίωσης εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 4

Κεφάλαια 1-2 (Σεπτέμβριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 5

Κεφάλαια 1-7-9-10 (Φεβρουάριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 6 (ΕΠΑΛ)

Προσομοίωσης εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Προσομοίωσης εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Προσομοίωσης εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3

Προσομοίωσης εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΔΕ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1 (ΕΠΑΛ)

Προσομοίωσης, εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Ευθεία στο Επίπεδο (Ιανουάριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Οριζόντια βολή - Κυκλική κίνηση - Ορμή

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 3

Οριζόντια βολή - Κυκλική κίνηση - Ορμή

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Τριγωνομετρία - Πολυώνυμα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Συνεξέταση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Συνεξέταση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 3

Συνεξέταση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Οι πραγματικοί αριθμοί (Δεκέμβριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Εξισώσεις - Ανισώσεις - Πρόοδοι (Μάρτιος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΕΚΦΡΑΣΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1

Εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1

Ενότητα 4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1

Εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1

Εφ' όλης της ύλης