Ιδιαίτερα Μαθήματα σε Καλές & Εξαιρετικές Τιμές. Φθηνό Κόστος ανά ώρα

Ιδιαίτερα μαθήματα Θεωρητικής Nίκαιας

Ιδιαίτερα θεωρητικής στη Νίκαια, με 200€ στη Β’ λυκείου & με 280€ στη Γ’ λυκείου!

Ιδιαίτερα μαθήματα Πειραιά
  • Αποκλειστική απασχόληση με έναν μαθητή

Η ατομική διδασκαλία παρέχει στη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εστιάζει στις ανάγκες του κάθε μαθητή, και έτσι δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστούν ευκολότερα τυχόν μαθησιακές δυσκολίες ή ελλείψεις.

  • Εξοικονόμηση χρόνου

Η άμεση επαφή με τον καθηγητή δίνει τη δυνατότητα για μια ποιοτικά πιο συμπυκνωμένη ώρα διδασκαλίας, αφού ο μαθητής συγκεντρώνεται αποκλειστικά στην παράδοση.

  • Εποικοδομητική πίεση για αποτελεσματικές επιδόσεις

Η προσαρμογή των σημειώσεων και των διαγωνισμάτων, η χρονομέτρηση των ασκήσεων σε ρυθμούς πανελληνίων, η επί τόπου επίλυση ασκήσεων με σκοπό την ερμηνεία τυχόν λαθών, είναι μερικά από τα στάδια της σωστής προετοιμασίας του μαθητή, τόσο για τις πανελλήνιες, όσο και για την απόδοσή του στη σχολική αίθουσα.

  • Ευέλικτο πρόγραμμα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα μπορούν να ρυθμιστούν και να γίνουν σε χρόνο που να εξυπηρετεί καλύτερα τον μαθητή, κάτι πολύ βολικό διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προσαρμόσουν ευκολότερα τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες.

  • Επιλογή του κατάλληλου καθηγητή

Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα με έναν δάσκαλο που τους ταιριάζει, από την άποψη τόσο της ιδιοσυγκρασίας όσο και του τρόπου εκμάθησης. Δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τον κατάλληλο εκπαιδευτικό που θα κάνει το παιδί σας να αισθάνεται άνετα.