Φροντιστηριακά Βιβλία με Μεγάλη Εμπειρία. Αναλυτικές Καλές Σημειώσεις

Ο πρώτος που ξεκίνησε αυτή τη μέθοδο συγγραφής βοηθημάτων και παράδοσης μαθημάτων, με τη μέθοδο της Κατηγοριακής Μελέτης, ήταν ο Κων/νος Μεντής το 1971. Μέσω της κατηγοριοποίησης των ζητουμένων, ο μαθητής έχει στα βιβλία και σημειώσεις του καταγεγραμμένη τη «συνταγή» για την επίλυση κάθε περίπτωσης. Με αυτόν τον τρόπο ο εξεταζόμενος των Πανελληνίων είναι έτοιμος για κάθε «σενάριο» και δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί προ εκπλήξεως. Επιπρόσθετα υπάρχουν κι άλλες εξαιρετικά θετικές παράμετροι αυτού του ιδιαίτερου τρόπου συγγραφής σημειώσεων και βιβλίων:

Α. Δεν κουράζεται ο μαθητής να γράφει συνεχώς κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οτι μέθοδο ή κόλπο πει ο καθηγητής είναι γραμμένο και δίνεται με την εγγραφή στο φροντιστήριο.

Β. Η παραδοτέα ύλη προχωράει με πολύ πιο γρήγορη ταχύτητα.

Γ. Λιγότερο άγχος από πλευράς μαθητή, στην περίπτωση που «λησμονήσει» μετά από μήνες τα βήματα επίλυσης ενός συγκεκριμένου τύπου ασκήσεων. Απλά, ξεφυλλίζει το βιβλίο στη συγκεκριμένη κατηγορία άσκησης και ξαναφέρνει στη μνήμη του τη συγκεκριμένη μέθοδο επίλυσης.

Δ. Κατανόηση εις βάθους των μηχανισμών επίλυσης όλων των ασκήσεων κι όχι απλή απομνημόνευσή των λύσεών τους.