Ολιγομελή Τμήματα. Groups λίγων μαθητών. Τμήματα Αριστούχων

Σε αντίθεση με την συγκριτική πλειοψηφία των φροντιστηρίων, τα εκπαιδευτήρια Μεντής είναι τα μόνα που έχουν 6μελές όριο στον αριθμό μαθητών ανά τμήμα σε όλες τις τάξεις Λυκείου & Γυμνασίου. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται το εκπαιδευτικό έργο του συναδέλφου κι αυξάνεται εκθετικά ο χρόνος που δύναται α αφιερώσει ο καθηγητής σε κάθε μαθητή. Επίσης επιτυγχάνεται πολύ μεγαλύτερη ομοιογένεια!