Εγγυημενες Επιτυχιες σε ολες τις Σχολές. Μέθοδος με εμπειρία 52 ετών

Η εκπαιδευτική μας μέθοδος πλαισιώνεται από 5 άξονες. Τα βιβλία που κάνουν μάθημα, τα μικρά 6μελή τμήματα, τους πολύμπειρους καθηγητές απ’ όλη την Αττική, την ειλικρινή & αυστηρή ενημέρωση γονέων και τα ιδιαίτερα μαθήματα, όπου απαιτείται εκπαιδευτικά. Κάθε άξονας είναι μοναδικά σχεδιασμένος από εμάς. Η συνύπαρξη τους αποτελεί έναν εκπαιδευτικό συνδυασμό, ο οποίος μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα, ακόμη και με μετρημένο διάβασμα από πλευράς μαθητή. «Δεν το πιστεύω ότι το παιδί μου με τόσο λίγο διάβασμα πέρασε στο Πανεπιστήμιο, Αθήνα!», είναι μια φράση που αρκετές φορές ακούμε περί τα τέλη Αυγούστου.