Φροντιστήρια Πειραιάς. Δημιουργούμε αριστουχους μαθητές

Το σύνολο της φροντιστηριακής μας μεθόδου πλαισιώνεται από 5 άξονες. Τα βιβλία που κάνουν μάθημα, τα μικρά 6μελή τμήματα, τους πολύπειρους καθηγητές απ’ όλη την Αττική, την ειλικρινή & αυστηρή ενημέρωση γονέων και τα ιδιαίτερα μαθήματα, όπου απαιτείται εκπαιδευτικά. Κάθε άξονας λειτουργεί ως πρότυπο, μοναδικά σχεδιασμένος από εμάς στο φροντιστήριο. Η συνύπαρξη τους αποτελεί έναν εκπαιδευτικό συνδυασμό, ο οποίος μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα, ακόμη και με μετρημένο διάβασμα από πλευράς μαθητή. «Δεν το πιστεύω ότι το παιδί μου με λίγο διάβασμα πέρασε στο Πανεπιστήμιο, Αθήνα!», είναι μια φράση που αρκετές φορές ακούμε περί τα τέλη Αυγούστου.