Πολλές διδακτικές ώρες. Θετικά Φιλολογικά Οικονομικά Θεωρητικά

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (προς Θετική)

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Χημεία 2
Έκθεση 2
Βιβλιοθήκη 1
Σύνολο 13
Μαθήματα Επιλογής
Αρχαία 2
Προσφορά πακέτου 15

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (προς Θεωρητική)

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Αρχαία 3,5
Μαθηματικά 4
Φυσική 2
Έκθεση 2
Βιβλιοθήκη 1
Σύνολο 12,5
Μαθήματα Επιλογής
Χημεία 2
Προσφορά πακέτου 14,5

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετική Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Πληροφορική,

Οικονομικά

Θετική
Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2,5 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2,5
Άλγεβρα 3 Άλγεβρα – Βιβλιοθήκη 4
Έκθεση 2 Έκθεση 2
Βιβλιοθήκη 1,5 Φυσική Κατ. 3
Χημεία 2
Σύνολο 9 Σύνολο 13,5
Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά 1,5 Μαθηματικά 1,5
Πληροφορική 2 Φυσική 2
Οικονομικά 2 Χημεία Ναι
Σύνολο 4 Σύνολο 3,5
Προσφορά πακέτου 13 Προσφορά πακέτου 17
Μαθήματα Επιλογής
Φυσική Γ.Π. 1 Φυσική Γ.Π. 1
Γεωμετρία 1 Γεωμετρία 1
Φυσική Κατ. 3
Χημεία 2
Σύνολο 7 Σύνολο 2
Προσφορά συνολικού πακέτου 20 Προσφορά συνολικού πακέτου 19

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεωρητική Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα Μαθήματα
Αρχαία Κατεύθυνσης 6
Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Λατινικά Β΄ & Γ΄ λυκείου 2
Προετοιμασία Γ’ λυκείου
Ιστορία Γ’ λυκείου 2
Μαθήματα Επιλογής
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
Φυσική Γενικής Παιδείας 1
Χημεία 2
Σύνολο 19
Προσφορά πακέτου 19

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Οικονομία & Πληροφορική

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 6,5
Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.) 4,5
Οικονομικά (Α.Ο.Θ.) 4
Έκθεση-Λογοτεχνία 4
Σύνολο 19

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετική Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 6,5
Φυσική 5,5
Χημεία 5,5
Έκθεση-Λογοτεχνία 4
Σύνολο 21,5

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεωρητική Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Αρχαία Κατεύθυνσης 8
Λατινικά 4
Ιστορία 3
Έκθεση-Λογοτεχνία 4
Σύνολο 19

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Επιστήμες Υγείας

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Βιολογία Κατεύθυνσης 4
Φυσική 5,5
Χημεία 5,5
Έκθεση-Λογοτεχνία 4
Σύνολο 19
  • Τμήματα 4 – 6 μαθητών ομοιογενή (είμαστε το μοναδικό κεντρικό φροντιστήριο στον Πειραιά με μικρά groups)
  • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Γ’ λυκείου διαμορφωμένο σε 4 εργάσιμες μέρες (χωρίς τα διαγωνίσματα), προς ξεκούραση του μαθητή
  • Εξατομικευμένη προετοιμασία με καθημερινό έλεγχο των εργασιών για την κατανόηση και τη διατύπωση
  • Δωρεάν βιβλία των εκδόσεών μας και σημειώσεις των καθηγητών μας, όπου αναπτύσσεται η μεθοδολογία της διδακτέας ύλης.
  • Προκαθορισμένα τρίωρα διαγωνίσματα, εκτός ωρών διδασκαλίας σε 4 κύκλους (κάθε δεύτερο Σάββατο διαγώνισμα)
  • Διαγωνίσματα Προσομοίωσης 3 μήνες πριν τις Πανελλήνιες
  • Επιπλέον βοήθεια σε μαθητές όταν αυτό κριθεί αναγκαίο
  • Παρακολούθηση προόδου και ενημέρωση γονέων τηλεφωνικά & ηλεκτρονικά (μέσω του ιστότοπού μας mfr.gr)