Πολλές διδακτικές ώρες. Θετικά Φιλολογικά Οικονομικά Θεωρητικά

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (προς Θετική)

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Χημεία 2
Έκθεση 2
Βιβλιοθήκη 1
Σύνολο 13
Μαθήματα Επιλογής
Αρχαία 2
Προσφορά πακέτου 15

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (προς Θεωρητική)

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Αρχαία 3,5
Μαθηματικά 4
Φυσική 2
Έκθεση 2
Βιβλιοθήκη 1
Σύνολο 12,5
Μαθήματα Επιλογής
Χημεία 2
Προσφορά πακέτου 14,5

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατεύθυνση Υγείας

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Υγείας Υγείας
Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2,5 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2,5
Άλγεβρα – Βιβλιοθήκη 3 Άλγεβρα – Βιβλιοθήκη 3
Έκθεση Πανελληνίων 2 Έκθεση Πανελληνίων 2
Φυσική Πανελληνίων 4 Φυσική Πανελληνίων 4
Χημεία Πανελληνίων 3 Χημεία Πανελληνίων 3
Σύνολο 14,5 Σύνολο 14,5
Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου
Βιολογία Πανελληνίων 2,5 Βιολογία Πανελληνίων 2,5
Φυσική Πανελληνίων Ναι Φυσική Πανελληνίων Ναι
Χημεία Πανελληνίων Ναι Χημεία Πανελληνίων Ναι
Σύνολο 2,5 Σύνολο 2,5
Προσφορά πακέτου 17 Προσφορά πακέτου 17
Μαθήματα Επιλογής
Φυσική Γ.Π. 1 Φυσική Γ.Π. 1
Γεωμετρία 1 Γεωμετρία 1
Σύνολο 7 Σύνολο 2
Προσφορά συνολικού πακέτου 19 Προσφορά συνολικού πακέτου 19

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετική Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Οικονομικά Θετική
Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2,5 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2,5
Άλγεβρα Πανελληνίων 3 Άλγεβρα – Βιβλιοθήκη 4
Έκθεση 2 Έκθεση 2
Βιβλιοθήκη 1,5 Φυσική Κατ. 4
Χημεία 3
Σύνολο 9 Σύνολο 15,5
Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Πανελληνίων 1,5 Μαθηματικά 1,5
Πληροφορική Πανελληνίων 2 Φυσική Ναι
Οικονομικά Πανελληνίων 2 Χημεία Ναι
Σύνολο 5,5 Σύνολο 1,5
Προσφορά πακέτου 14,5 Προσφορά πακέτου 17
Μαθήματα Επιλογής
Φυσική Γ.Π. 1 Φυσική Γ.Π. 1
Γεωμετρία 1 Γεωμετρία 1
Φυσική Κατ. 3
Χημεία 2
Σύνολο 7 Σύνολο 2
Προσφορά συνολικού πακέτου 21,5 Προσφορά συνολικού πακέτου 19

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεωρητική Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα Μαθήματα
Αρχαία Κατεύθυνσης Πανελληνίων 7
Έκθεση-Λογοτεχνία Πανελληνίων 2
Λατινικά Β΄ & Γ΄ λυκείου 2
Προετοιμασία Γ’ λυκείου
Ιστορία Γ’ λυκείου 2
Μαθήματα Επιλογής
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
Φυσική Γενικής Παιδείας 1
Χημεία 2
Σύνολο 20
Προσφορά πακέτου 20

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Οικονομία & Πληροφορική

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 6,5
Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.) 4,5
Οικονομικά (Α.Ο.Θ.) 4
Έκθεση-Λογοτεχνία 4
Σύνολο 19

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετική Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 6,5
Φυσική 5,5
Χημεία 5,5
Έκθεση-Λογοτεχνία 4
Σύνολο 21,5

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεωρητική Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Αρχαία Κατεύθυνσης 8
Λατινικά 4
Ιστορία 3
Έκθεση-Λογοτεχνία 4
Σύνολο 19

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Επιστήμες Υγείας

Πρόγραμμα Σπουδών 2023 – 24

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Βιολογία Κατεύθυνσης 4
Φυσική 5,5
Χημεία 5,5
Έκθεση-Λογοτεχνία 4
Σύνολο 19
  • Τμήματα 4 – 6 μαθητών ομοιογενή (είμαστε το μοναδικό κεντρικό φροντιστήριο στον Πειραιά με μικρά groups)
  • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Γ’ λυκείου διαμορφωμένο σε 4 εργάσιμες μέρες (χωρίς τα διαγωνίσματα), προς ξεκούραση του μαθητή
  • Εξατομικευμένη προετοιμασία με καθημερινό έλεγχο των εργασιών για την κατανόηση και τη διατύπωση
  • Δωρεάν βιβλία των εκδόσεών μας και σημειώσεις των καθηγητών μας, όπου αναπτύσσεται η μεθοδολογία της διδακτέας ύλης.
  • Προκαθορισμένα τρίωρα διαγωνίσματα, εκτός ωρών διδασκαλίας σε 4 κύκλους (κάθε δεύτερο Σάββατο διαγώνισμα)
  • Διαγωνίσματα Προσομοίωσης 3 μήνες πριν τις Πανελλήνιες
  • Επιπλέον βοήθεια σε μαθητές όταν αυτό κριθεί αναγκαίο
  • Παρακολούθηση προόδου και ενημέρωση γονέων τηλεφωνικά & ηλεκτρονικά (μέσω του ιστότοπού μας mfr.gr)