Πολλές διδακτικές ώρες. Θετικά Φιλολογικά Οικονομικά Θεωρητικά

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (προς Θετική)

Πρόγραμμα Σπουδών 2020 – 21

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα

Μαθηματικά

(Άλγεβρα – Γεωμετρία)

5
Φυσική 3
Χημεία 1,5
Έκθεση 2
Βιβλιοθήκη 1
Σύνολο 12,5
Μαθήματα Επιλογής
Αρχαία 1,5
Προσφορά πακέτου 14

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (προς Θεωρητική)

Πρόγραμμα Σπουδών 2020 – 21

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Αρχαία 3
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Έκθεση 2
Βιβλιοθήκη 1
Σύνολο 11
Μαθήματα Επιλογής
Χημεία 1,5
Προσφορά πακέτου 12,5

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετική Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών 2020 – 21

Πληροφορική,

Οικονομικά

Θετική
Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2,5 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2,5
Άλγεβρα 3 Άλγεβρα – Βιβλιοθήκη 4
Έκθεση 2 Έκθεση 2
Βιβλιοθήκη 1,5 Φυσική Κατ. 3
Χημεία 2
Σύνολο 9 Σύνολο 13,5
Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά 1,5 Μαθηματικά 1,5
Πληροφορική 1,5 Φυσική 2
Οικονομικά 1 Χημεία Ναι
Σύνολο 4 Σύνολο 3,5
Προσφορά πακέτου 13 Προσφορά πακέτου 17
Μαθήματα Επιλογής
Φυσική Γ.Π. 1 Φυσική Γ.Π. 1
Γεωμετρία 1 Γεωμετρία 1
Φυσική Κατ. 3
Χημεία 2
Σύνολο 7 Σύνολο 2
Προσφορά συνολικού πακέτου 20 Προσφορά συνολικού πακέτου 19

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεωρητική Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών 2020 – 21

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα Μαθήματα
Αρχαία Κατεύθυνσης 6
Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Λατινικά 2
Προετοιμασία Γ’ λυκείου
Ιστορία Γ’ λυκείου 2
Μαθήματα Επιλογής
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
Φυσική Γενικής Παιδείας 1
Χημεία 2
Σύνολο 19
Προσφορά πακέτου 19

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Οικονομία & Πληροφορική

Πρόγραμμα Σπουδών 2020 – 21

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 5,5
Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.) 3,5
Οικονομικά (Α.Ο.Θ.) 3
Έκθεση-Λογοτεχνία 3
Σύνολο 15

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετική Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών 2020 – 21

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 5,5
Φυσική 5
Χημεία 4,5
Έκθεση-Λογοτεχνία 3
Σύνολο 18

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θεωρητική Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών 2020 – 21

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Αρχαία Κατεύθυνσης 7
Λατινικά – Κοινωνιολογία 3
Ιστορία 3
Έκθεση-Λογοτεχνία 3
Σύνολο 16

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Επιστήμες Υγείας

Πρόγραμμα Σπουδών 2020 – 21

Μαθήματα
Διδακτικές Ώρες
Προτεινόμενα μαθήματα
Βιολογία Κατεύθυνσης 3,5
Φυσική 5,5
Χημεία 4,5
Έκθεση-Λογοτεχνία 3
Σύνολο 16,5
  • Τμήματα 2 – 6 μαθητών ομοιογενή.
  • Εξατομικευμένη προετοιμασία με καθημερινό έλεγχο των εργασιών για την κατανόηση και τη διατύπωση.
  • Δωρεάν βιβλία και σημειώσεις των καθηγητών μας, όπου αναπτύσσεται η μεθοδολογία της διδακτέας ύλης.
  • Προκαθορισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας σε 2 κύκλους.
  • Διαγωνίσματα Προσομοίωσης.
  • Επιπλέον βοήθεια σε μαθητές όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
  • Παρακολούθηση προόδου και ενημέρωση γονέων.