Θέματα για άριστους - Μεντής Φροντιστήριο

Τα παρακάτω διαγωνίσματα συνίστανται για δυνατούς κι απαιτητικούς μαθητές.

 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Εξάσκηση για το μήνα Ιανουάριο της Γ' Λυκείου & εντεύθεν

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Εξάσκηση για το μήνα Μάρτιο της Γ' Λυκείου & εντεύθεν

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3

Διαγώνισμα Προσομοίωσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Εφ' όλης της ύλης χωρίς υποπρογράμματα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3

Διαγώνισμα προσομοίωσης εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 4

Πλάτωνος Πρωταγόρας & Θουκυδίδης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3

Κεφάλαια 1 έως 3 (Οκτώβριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 4

Προσομοίωσης εφ' όλης της ύλης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 4

Σχεδόν εφ' όλης της ύλης (Ιανουάριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 4

Συνεξέταση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 3

Εξισώσεις & ανισώσεις (Φεβρουάριος & εντεύθεν)