Ειλικρίνεια κι Αλήθεια στην Ενημέρωση Γονέων. Αυστηροί Γραπτοί Βαθμοί

Ειλικρινής ενημέρωση γονέων

Στα φροντιστήρια Μεντής θεωρούμε πως ακόμη και το τελευταίο ευρώ που καταβάλλεται από τον κηδεμόνα, πρέπει να πιάνει τόπο. Να συντελεί στη σημαντική βελτίωση της απόδοσης του μαθητή. Σημαντικός παράγοντας στην αύξηση της απόδοσης είναι η αυτογνωσία από πλευράς μαθητή και γονέων. Κι η αυτογνωσία έρχεται με την ειλικρινή ενημέρωση του κηδεμόνα.

Μέσω της ειλικρινής ενημέρωσης, ο γονέας αντιλαμβάνεται σε ποιο μάθημα το παιδί του έχει «αδυναμία» και χρήζει ενίσχυσης. Στα φροντιστήριά μας ο κηδεμόνας ενημερώνεται συνεχώς για την απόδοση του μαθητή:

  • Με συχνή τηλεφωνική επικοινωνία
  • Με 3 χειμερινές ενημερώσεις γονέων και 1 θερινή
  • Με ενημέρωση ανά πάσα στιγμή, 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, μέσω της εισόδου με κωδικό (password) του γονέα στην πύλη μας ONLINE (μαύρο κουμπί ONLINE στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας μας). Στην πύλη μας, ο γονέας – και μόνο αυτός – ενημερώνεται για τους βαθμούς των διαγωνισμάτων, τα σχόλια του κάθε καθηγητή καθώς και τις επερχόμενες ημερομηνίες διαγωνισμάτων!

Δεν είναι σπάνιες οι περιστάσεις που ο βαθμός στα τρίωρα κι ιδιαίτερα «απαιτητικά» διαγωνίσματά μας, αποκλίνει σημαντικά από τον αντίστοιχο βαθμό του σχολείου.

«Διὰ τὴν ἀλήθειαν ἐστὶν ἡ ἀρετή»