Κέντρο Μελέτης σε Πειραιά & Νίκαια

Κέντρο καθημερινής μελέτης Γυμνασίου & Φροντιστηριακό μάθημα μαζί!

Αναλαμβάνουμε το καθημερινό διάβασμα σε όλα τα μαθήματα, πλην ξένων γλωσσών, για όλα τα μικρά παιδιά. Παρέχουμε δικά μας έγχρωμα βιβλία για επιπρόσθετη εξάσκηση, πέραν του σχολείου, τα οποία μαζί με άλλα αντικείμενα του μαθητή, φυλάσσονται κλειδωμένα σε ειδικό ατομικό ντουλάπι εντός του εκπαιδευτηρίου.

Η καθημερινή μελέτη λαμβάνει χώρα κάθε μέρα από Δευτέρα εως Παρασκευή από τις 14:30-17:30 για τη μονάδα του Πειραιά και από τις 15:00-17:00 για τη μονάδα της Νίκαιας. Επιπρόσθετα γραπτά ωριαία διαγωνίσματα λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένα & εκ των προτέρων προκαθορισμένα Σάββατα, με σκοπό τη διευκόλυνση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των μαθητών Γυμνασίου.

Ο συνδυασμός μελέτης των σχολικών μαθημάτων και ταυτόχρονα φροντιστηριακού μαθήματος, αποτελεί μία ακόμη καινοτομία των φροντιστηριων μας. Όσον αφορά στη μελέτη, τα μαθήματα της επόμενης μέρας προετοιμάζονται σύμφωνα με τις 3 παρακάτω ομάδες προτεραιοτήτων:

Α’ Προτεραιότητα: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσική

Β’ Προτεραιότητα: Ιστορία, Χημεία

Γ’ Προτεραιότητα: Λοιπά μαθήματα

Κάθε απόγευμα ο κηδεμόνας δέχεται τηλεφωνική ενημέρωση στο σταθερό ή κινητό τηλ. από τη γραμματεία, η οποία τον πληροφορεί σχετικά με τα μαθήματα των οποίων η μελέτη διεκπεραιώθηκε και τον ενημερώνει σε περίπτωση ύπαρξης εκκρεμοτήτων.

  • Στο κέντρο μελέτης διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα παιχνίδια κατανόησης κι άμεσης επίλυσης ερωτήσεων Μαθηματικών & Αρχαίων, με συμβολικά έπαθλα για τους μικρούς μαθητές.
  • Στην περίπτωση που ο μαθητής κι ο γονέας το επιθυμεί, είναι δυνατή η διευθέτηση προγράμματος μελέτης μειωμένων ωρών, για τα μαθήματα της Α’ προτεραιότητας και μόνο. Συνίσταται για ιδιαίτερα δυνατούς μαθητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο

Τμήματα 2 – 6 μαθητών ομοιογενή. Εξατομικευμένη προετοιμασία με καθημερινό έλεγχο των εργασιών για την κατανόηση και τη διατύπωση. Δωρεάν βιβλία και σημειώσεις των καθηγητών μας, όπου αναπτύσσεται η μεθοδολογία της διδακτέας ύλης. Προκαθορισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας σε 3 κύκλους. Διαγωνίσματα Προσομοίωσης. Επιπλέον βοήθεια σε μαθητές όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Παρακολούθηση προόδου και ενημέρωση γονέων.