Κέντρο Μελέτης σε Πειραιά, Νίκαια & Κοκκινιά

Κέντρο καθημερινής μελέτης Γυμνασίου & Φροντιστηριακό μάθημα μαζί!

Αναλαμβάνουμε το καθημερινό διάβασμα σε όλα τα μαθήματα, για όλα τα μικρά παιδιά Γυμνασίου και Δημοτικού. Για το στόχο αυτό, παρέχουμε δικά μας έγχρωμα βιβλία για επιπρόσθετη εξάσκηση, πέραν του σχολείου. Το σύνολο των βιβλίων μας μαζί με άλλα αντικείμενα του μαθητή, φυλάσσονται κλειδωμένα σε ειδικό ατομικό ντουλάπι εντός του εκπαιδευτηρίου.

Η καθημερινή μελέτη για τους μαθητές Γυμνασίου στο κέντρο Πειραιά λαμβάνει χώρα τρεις καθημερινές μέρες τη βδομάδα από τις 14:30 μέχρι τις 17:30 για το πρότυπο κέντρο μελέτης του Πειραιά και από τις 15:00-17:30 για τη μονάδα της Νίκαιας.

Στο κέντρο μελέτης της Κοκκινιάς, η μελέτη Γυμνασίου λαμβάνει χώρα τρεις καθημερινές μέρες τη βδομάδα μεταξύ 15:00-18:00 ενώ η η μελέτη Δημοτικού λαμβάνει χώρα κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 13:30 (σχόλασμα από σχολείο) μέχρι το απόγευμα στις 16:30. Το απόγευμα ο γονέας παραλαμβάνει το παιδί του από το κέντρο μελέτης.

Επιπρόσθετα γραπτά ωριαία διαγωνίσματα λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένα & εκ των προτέρων προκαθορισμένα Σάββατα, με σκοπό τη διευκόλυνση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των μαθητών Γυμνασίου.

Ο συνδυασμός μελέτης των σχολικών μαθημάτων και ταυτόχρονα φροντιστηριακού μαθήματος, αποτελεί μία ακόμη καινοτομία των φροντιστηρίων μας. Όσον αφορά στη μελέτη, τα μαθήματα της επόμενης μέρας προετοιμάζονται σύμφωνα με τις 3 παρακάτω ομάδες προτεραιοτήτων:

Α’ Προτεραιότητα: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσική

Β’ Προτεραιότητα: Ιστορία, Χημεία

Γ’ Προτεραιότητα: Λοιπά μαθήματα

Κάθε απόγευμα ο κηδεμόνας δέχεται τηλεφωνική ενημέρωση στο σταθερό ή κινητό τηλ. από τη γραμματεία, η οποία τον πληροφορεί σχετικά με τα μαθήματα των οποίων η μελέτη διεκπεραιώθηκε και τον ενημερώνει σε περίπτωση ύπαρξης εκκρεμοτήτων.

  • Στο κέντρο μελέτης διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα παιχνίδια κατανόησης κι άμεσης επίλυσης ερωτήσεων Μαθηματικών & Αρχαίων, με συμβολικά μικρά έπαθλα για τους μικρούς μαθητές.
  • Στην περίπτωση που ο μαθητής κι ο γονέας το επιθυμεί, είναι δυνατή η διευθέτηση προγράμματος μελέτης μειωμένων ωρών, για τα μαθήματα της Α’ προτεραιότητας και μόνο. Συνίσταται για ιδιαίτερα δυνατούς μαθητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο

Τμήματα 2 – 6 μαθητών ομοιογενή. Εξατομικευμένη προετοιμασία με καθημερινό έλεγχο των εργασιών για την κατανόηση και τη διατύπωση. Δωρεάν βιβλία και σημειώσεις των καθηγητών μας, όπου αναπτύσσεται η μεθοδολογία της διδακτέας ύλης. Προκαθορισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας σε 3 κύκλους. Διαγωνίσματα Προσομοίωσης. Επιπλέον βοήθεια σε μαθητές όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Παρακολούθηση προόδου και ενημέρωση γονέων.