Διαδικτυακά Μαθήματα Υψηλής Ταχύτητας και Ποιότητας. Online Courses

Διαδικτυακά μαθήματα   
  • Εξοικονόμηση χρόνου και συχνή επικοινωνία

Τόσο οι καθηγητές, όσο και οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα, εξοικονομούν χρόνο αφού μπορούν να βρίσκονται στον προσωπικό χώρο εργασίας τους. Επιπρόσθετα, με το μάθημα μέσω διαδικτύου δίνεται η δυνατότητα τόσο στον καθηγητή όσο και στον μαθητή να επικοινωνούν και εκτός προγραμματισμένων ωρών χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν την επόμενη συνάντηση.

  • Ψηφιακή παράδοση

Προτίνεται η χρήση συγκεκριμένης πλατφόρμας που διαθέτει ενσωματωμένο διαδραστικό πίνακα, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προβολή των ψηφιακών βιβλίων, αλλά και των σημειώσεων του εκάστοτε εκπαιδευτικού. Επίσης, με μία ειδική γραφίδα μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να γράφουν πάνω στον πίνακα όπως ακριβώς θα έκαναν σε έναν μαυροπίνακα μίας παραδοσιακής τάξης, είτε υπογραμμίζοντας αποσπάσματα των βιβλίων είτε γράφοντας συμπληρωματικές σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε έναν τέτοιο διαδραστικό πίνακα μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικόςνα προβάλει αρχεία βίντεο που έχει στον υπολογιστή του αλλά και αρχεία ήχου. Το μάθημα έτσι γίνεται κατανοητό, αποκτά μία σύγχρονη διάσταση και δεν υπολείπεται σε τίποτα ενός παραδοσιακού μαθήματος.

  • Δυνατότητα αποθήκευσης της παράδοσης

Μέσω της τεχνολογίας και των απεριόριστων δυνατοτήτων που προσφέρει, μαθητής και καθηγητής μπορούν να αποθηκεύουν κατόπιν συνεννόησης το μάθημα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε μορφή video ή κειμένου.Η βιντεοσκόπηση ή η αποθήκευση του γραπτού υλικού, δίνει τη δυνατότητα επανάληψης της παράδοσης στον μαθητή και την βοήθεια της επίλυσης τυχόν αποριών προκύψουν.

  • Μαθήματα όπου κι αν βρίσκεστε

Χάριν στην τεχνολογία, οι μαθητές που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές  ή μειονεκτούν λόγω σωματικών βλαβών, μπορούν να συμμετάσχουν στην μαθησιακή διαδικασία μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.