Μηχανογραφικό Δελτίο - Μεντής Φροντιστήριο

Τα φροντιστήρια Μεντής δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συμπληρώσουν και να καταθέσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους στο χώρο του φροντιστηρίου με τη βοήθεια των καθηγητών. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αναλυτικά ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών των σχολών καθώς και την αντιστοίχισή τους με την αγορά εργασίας

Στόχος είναι οι μαθητές:

  • Να υπολογίσουν σωστά τα μόριά των μαθητών.
  • Να κάνουν σωστές επιλογές τμημάτων και επιστημονικών πεδίων.
  • Να ιεραρχήσουν τις επιλογές τους.
  • Να αποφύγουν πιθανά λάθη λόγω εξ’ αιτίας της έλλειψης πληροφοριών και ενημέρωσης.