Αριστούχοι μαθητές κατευθύνονται προς τις σχολές του μέλλοντος - Μεντής Φροντιστήριο

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ)

Κάθε χρόνο διοργανώνονται στα φροντιστήριά μας σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού με συμμετοχή επιτυχημένων και διακεκριμένων επαγγελματιών διαφόρων κλάδων, οι οποίοι ενημερώνουν τους μαθητές για τις πραγματικές ευκαιρίες και συνθήκες εργασίας  που επικρατούν. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, μέσω διαλόγου, να αντιλαμβάνονται ακριβώς τη λειτουργία του επαγγέλματος που θέλουν να ακολουθήσουν.

Οι συζητήσεις με τους επαγγελματίες γίνονται σε κλειστές αίθουσες και τραπέζια των 6 εως 8 ατόμων, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει μια προσωποποιημένη εμπειρία για τους μαθητές, χωρίς να «χάνονται μέσα στο πλήθος» δεκάδων και εκατοντάδων μαθητών, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες άλλες ημερίδες Προσανατοσισμού.

Επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η επιστημονική καθοδήγηση του ατόμου για τη σωστή επιλογή του επαγγέλματός του, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, τα ενδιαφέροντά του, τις κλίσεις του, αλλά και την αγορά εργασίας.

Μέσω του ΣΕΠ επιτυγχάνονται:

  • Η σωστή καθοδήγηση του νέου στην απαιτητική διαδικασία της αυτογνωσίας.
  • Η παροχή πληροφοριών για τα υπάρχοντα επαγγέλματα, και ειδικότερα για εκείνα πουανταποκρίνονται στις ικανότητες και τις κλίσεις τους.
  • Ενημέρωση για τις τάσεις στην αγορά εργασίας.
  • Ενημέρωση γιατις υπάρχουσες δυνατότητες σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση του νέου, ώστε να καταστεί ικανός να επεξεργάζεται και να αξιολογεί τις πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές του.